Dao bấm cao cấp Hawk QS131-S Satin

Dao bấm Hawk QS131-S Satin, bọc nhôm, lưỡi Carbon – một sản phẩm đồ tự vệ tiện lợi cho mọi công việc.